MEET THE TEAM


Vipul Mathur

Vipul Mathur

Director
Naren Nikam

Naren Nikam

Director
Anubhav Argal

Anubhav Argal

Director
Rachael Antony

Rachael Antony

Head - Client Servicing
Pallavi Mudaliar

Pallavi Mudaliar

Head - Design
Roshan Varghese

Roshan Varghese

Head - Marketing
Srikanth C

Srikanth C

Head - Operations

CLIENT SERVICING

Paul Mampilly

Vidya Bharath

Samarthana G

Nischay Agarwal

Nicolette Dsouza

CREATIVE TEAM

Nishanth Nair

Bharath Patil

Dilip Prabhu

Viju Joseph

Rohit Achari

Nishon AJ

Ashish Nidagundi

Venkat Reddy

Aiman

PRODUCTION TEAM

Santosh Narayanan

Faizal Khan

Mahesh Shanbhag

ACCOUNTS

Ram Parandarama

Malathi A